DKASC

 

Teachers Feedback

 

Teacher Name *
Course *
Year *
 

Feedback from Teachers about Curriculum Design and Implementation

 
Curriculum is well structured and systematic (अभ्यासक्रम व्यवस्थित व पद्धतशीर आहे.) *
Outcomes of Curriculum are well defined (अभ्यासक्रमाचे उद्दीष्टे चांगल्या प्रकारे परिभाषित केले आहेत.) *
Curriculum contents give emphasis to thinking (अभ्यासक्रमाची सामग्री विचार करण्यावर भर देते.) *
Enough time was allotted for teaching the Curriculum (अभ्यासक्रम शिकविण्यासाठी पुरेसा वेळ देण्यात आला.) *
There are enough teaching materials and teaching aids to teach Curriculum (अभ्यासक्रम शिकविण्यासाठी पुरेसे शिक्षण साहित्य आणि अध्यापन साधने आहेत.) *
There is enough time for student to grasp the Curriculum (विद्यार्थ्यांना अभ्यासक्रम समजण्यास पुरेसा वेळ आहे.) *
Designed Curriculum creates an interest to follow post graduation/Research activities in students (डिझाइन केलेला अभ्यासक्रम पदव्युत्तर शिक्षण / संशोधन उपक्रमांचे अनुसरण करण्याची आवड विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण करतो.) *
Curriculum helps to obtain opportunities in employment, business for students(अभ्यासक्रम विद्यार्थ्यांसाठी रोजगार, व्यवसाय यासारख्या संधी मिळविण्यात मदत करतो.) *
Career Oriented Courses/Value added courses are taught in addition to conventional curriculum (करिअर ओरिएंटेड कोर्सेस / व्हॅल्यू एडेड कोर्सेस पारंपारिक अभ्यासक्रमाव्यतिरिक्त शिकवले जातात) *
The curriculum of Career Oriented Courses/Value added courses are well structured and systematic and helpful for students(करिअर ओरिन्टेड कोर्सेस / व्हॅल्यू एडेड कोर्सेसचा अभ्यासक्रम विद्यार्थ्यांसाठी सुव्यवस्थित, पद्धतशीर आणि उपयुक्त आहे) *
Suggestions CDI
 

Feedback from Teachers about Library

 
The prescribed books are available in the library in sufficient numbers (विहित पुस्तके ग्रंथालयात पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध आहेत) *
Cataloguing of books in the library is satisfactory (ग्रंथालयात पुस्तके सूचीबद्ध करणे समाधानकारक आहे) *
Library has online educational resources and are made accessible to us (लायब्ररीमध्ये ऑनलाइन शैक्षणिक संसाधने आहेत आणि ती आमच्यासाठी उपलब्ध आहेत) *
Periodicals, Books, Magazines, and Journals are well in numbers (नियतकालिक, पुस्तके, मासिके आणि जर्नल्सची संख्या चांगली आहे) *
Good furnished spacious Reading room is available in the library (ग्रंथालयात चांगले सुसज्ज प्रशस्त वाचन कक्ष उपलब्ध आहे) *
The Issuing procedure of Books in the Library is satisfactory (ग्रंथालयात पुस्तके देण्याची प्रक्रिया समाधानकारक आहे) *
Suggestions Library
 

Feedback from Teachers about College Administration

 
Admission procedure to be implemented by the college (महाविद्यालयातर्फे राबविण्यात येणारी प्रवेश प्रक्रिया ) *
Cooperativeness and helpfulness of office staff (कार्यालयीन कर्मचार्‍यांचे सहकार्य आणि मदत) *
Notification and guidelines regarding various schemes (विविध योजनांविषयी अधिसूचना आणि मार्गदर्शक सूचना) *
Financial support from College to attend research workshops/ conferences(संशोधन कार्यशाळा/परिषदांना उपस्थित राहण्यासाठी महाविद्यालयाकडून आर्थिक सहकार्य) *
Record Maintenance of service book/ P.F.slip/salary slip etc(सेवा पुस्तक / पी.एफ.स्लिप / वेतन स्लिप इत्यादींची नोंद ठेवणे) *
ICT facility( LCD, internet, google classroom) in the college(महाविद्यालयात आयसीटी सुविधा (एलसीडी, इंटरनेट, गुगल क्लासरूम)) *
Furnishings and Spaciousness of Classrooms/Laboratories(वर्गखोल्याची / प्रयोगशाळाची सुसज्जता आणि प्रशस्तता) *
Cleanliness in the classrooms, Laboratories (वर्ग, प्रयोगशाळांमध्ये स्वच्छता) *
Cleanliness in the Toilets/Washrooms (शौचालय / वॉशरूममध्ये स्वच्छता) *
Clean and safe Drinking water facility (स्वच्छ आणि सुरक्षित पेयजल सुविधा) *
Staff room facility (स्टाफ रूम सुविधा) *
Ground facility for outdoor games (मैदानी खेळांसाठी मैदान सुविधा) *
Sufficient Sport material in Gymkhana (जिमखान्यातील पुरेशी क्रीडा सामग्री) *
Financial support given to needy students(Student Aid Fund)- (गरजू विद्यार्थ्यांना आर्थिक सहाय्य (विद्यार्थी सहाय्यता निधी)) *
Financial support for co-curricular and extracurricular activities(सह-अभ्यासक्रम आणि पाठ्यक्रम उपक्रमांसाठी आर्थिक सहाय्य ) *
Amenities for physically challenged students (शारीरिकदृष्ट्या अपंग विद्यार्थ्यांसाठी सुविधा) *
Support for Music/Drama/ Literary/Fine arts activities (संगीत / नाटक / साहित्यिक / ललित कला उपक्रमांना समर्थन) *
Guidance for Competitive Examination /Career Guidance facility (स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन /करिअर मार्गदर्शन सुविधा) *
Work of Placement Cell (प्लेसमेंट सेलचे काम) *
Work of Examination Department (परीक्षा विभागांचे काम) *
NCC department work (एनसीसी विभागाचे काम) *
NSS department work (एनएसएस विभागाचे काम) *
MoU and External linkages(Industrial visit, internships, training programs etc) (सामंजस्य करार आणि बाह्य दुवा (औद्योगिक भेट, इंटर्नशिप, प्रशिक्षण कार्यक्रम इ.)) *
Suggestions