DKASC

Merit Lists (2021 -2022)

 

 SY / TY (B.A./B.Com./B.Sc.) Merit Lists : Click Here 

 B.A. - I / B.Com. - I / B.Sc. - I Merit Lists : Click Here 

 B.C.A. - I  : थेट प्रवेश सुरु आहेत 

 B.Com.(I.T) - I  : थेट प्रवेश सुरु आहेत 

 B.A./B.Com./B.Sc./B.Com.(IT)/BCA - I च्या थेट प्रवेशाबाबत महत्वाची सूचना... 

B.A./B.Com./B.Sc. - I च्या गुणवत्ता यादीतील (Merit List) विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी १५-०९-२०२१ पर्यंत मुदतवाढ...  

B.A.-I / B.Com. - I / B.Sc. - I गुणवत्ता यादी (Merit List) मधील विद्यार्थ्यांसाठी महत्वाची सूचना 

गुणवत्ता यादीतील विद्यार्थ्यांनी ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन फॉर्मची हार्ड कॉपी व खालील आवश्यक कागदपत्रे महाविद्यालयात येऊन सादर करावीत व आपला प्रवेश निश्चित करावा. जे विद्यार्थी दिलेल्या मुदतीत जिस्ट्रेशन फॉर्म व आवश्यक कागदपत्रे महाविद्यालयात येऊन सादर करणार नाहीत अशा विद्यार्थ्यांचे गुणवत्ता यादीतील नाव रद्द होऊन प्रतीक्षा यादीतील (Waiting List) विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी संधी दिली जाईल. याबाबत कोणत्याही प्रकारची सबब / तक्रार विचारात घेतली जाणार नाही.

प्रवेशासाठी आवश्यक कागदपत्रे

  1. प्रवेश अर्ज
  2. १२ वी शाळा सोडल्याचा मूळ दाखला व झेरॉक्स प्रत
  3. १० वी व १२ वी च्या मूळ गुणपत्रकाची झेरॉक्स प्रत
  4. मागासवर्गीय असल्यास जातीच्या दाखल्याची झेरॉक्स प्रत
  5. महाराष्ट्र परीक्षा बोर्ड व्यतिरिक्त बोर्ड असल्यास मायग्रेशन सर्टिफिकेटची मूळ प्रत

 

Style Options

Icon

Color Scheme

Show Top Bar

Show Hide

Layout

Wide Boxed

Dark & Light

Light Dark

Default Layout

Default