Merit Lists (2021 -2022)

 SY / TY (B.A./B.Com./B.Sc.) Merit Lists : Click Here 

 B.A. - I / B.Com. - I / B.Sc. - I Merit Lists : Click Here 

 B.C.A. - I  : थेट प्रवेश सुरु आहेत 

 B.Com.(I.T) - I  : थेट प्रवेश सुरु आहेत 

 B.A./B.Com./B.Sc./B.Com.(IT)/BCA - I च्या थेट प्रवेशाबाबत महत्वाची सूचना... 

B.A./B.Com./B.Sc. - I च्या गुणवत्ता यादीतील (Merit List) विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी १५-०९-२०२१ पर्यंत मुदतवाढ...  

B.A.-I / B.Com. - I / B.Sc. - I गुणवत्ता यादी (Merit List) मधील विद्यार्थ्यांसाठी महत्वाची सूचना 

गुणवत्ता यादीतील विद्यार्थ्यांनी ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन फॉर्मची हार्ड कॉपी व खालील आवश्यक कागदपत्रे महाविद्यालयात येऊन सादर करावीत व आपला प्रवेश निश्चित करावा. जे विद्यार्थी दिलेल्या मुदतीत जिस्ट्रेशन फॉर्म व आवश्यक कागदपत्रे महाविद्यालयात येऊन सादर करणार नाहीत अशा विद्यार्थ्यांचे गुणवत्ता यादीतील नाव रद्द होऊन प्रतीक्षा यादीतील (Waiting List) विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी संधी दिली जाईल. याबाबत कोणत्याही प्रकारची सबब / तक्रार विचारात घेतली जाणार नाही.

प्रवेशासाठी आवश्यक कागदपत्रे

  1. ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन फॉर्मची प्रिंट (हार्ड कॉपी)
  2. १२ वी शाळा सोडल्याचा मूळ दाखला व झेरॉक्स प्रत
  3. १० वी व १२ वी च्या मूळ गुणपत्रकाची झेरॉक्स प्रत
  4. मागासवर्गीय असल्यास जातीच्या दाखल्याची झेरॉक्स प्रत
  5. महाराष्ट्र परीक्षा बोर्ड व्यतिरिक्त बोर्ड असल्यास मायग्रेशन सर्टिफिकेटची मूळ प्रत