Online Exam October 2021

B.A.-I / B.Com.-I / B.Sc.-I / B.C.A.-I/B.com.(IT)-I Exam Link 

 Notifications / Circulars

Webcast Date Description
05-02-2022 प्रथम वर्ष ऑनलाईन परीक्षेसाठी हेल्पलाईन 
05-02-2022 द्वितीय व तृतीय वर्ष ऑनलाईन परीक्षेसाठी हेल्पलाईन 
31-01-2022 सराव परीक्षा (Mock Test) संदर्भात अत्यंत महत्वाची सूचना  For Mock Test Click Here 
25-01-2022

ऑक्टोबर / नोव्हेंबर २०२१ हिवाळी सत्राची परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यानी आपला भ्रमणध्वनी व ई-मेल पडताळणी करणे संदर्भातील मुदतवाढीचे परिपत्रक (Last Date for Updation : 26-01-2022) 

Update Student Mobile No. & Email ID For Online Exam OCT-2021 

18-01-2022 ऑक्टोबर / नोव्हेंबर २०२१ हिवाळी सत्राची परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यानी आपला भ्रमणध्वनी व ई-मेल पडताळणी करणे संदर्भातील परिपत्रक (Last Date for Updation : 22-01-2022)
15-01-2022 शैक्षणिक वर्ष 2021-22 वर्षातील ऑक्टो./नोंव्हे. 2021 (हिवाळी सत्रातील) द्वितीय व तृतीय वर्ष परीक्षेच्या प्रारंभ तारखाबाबत
15-01-2022 शैक्षणिक वर्ष 2021-22 मधील ऑक्टो./नोव्हें, 2021 हिवाळी सत्रातील पदवी स्तरावरील पारंपारिक अभ्यासक्रमाच्या (प्रथम वर्ष - प्रथम व द्वितीय सत्र) महाविद्यालय स्तरावरील परीक्षेच्या नियोजनाबाबत

 Theory Examination Time-Table Oct. 2021 to be held in Feb. 2022

 1. B.A. Part - I Sem - I & II (CBCS)
 2. B.A. Part - II Sem - III & IV (CBCS)
 3. B.A. Part - II Sem- IV
 4. B.A. Part - III Sem - V & VI (CBCS)
 5. B.A. Part - III Sem - V & VI (Regular)
 6. B.Com. Part - I Sem - I & II (CBCS)
 7. B.Com.(CBCS) Part- II & III Semester- III to VI
 8. B.Com. Part- II & III Semester- IV to VI
 9. B.Sc. Part - I Sem - I & II (CBCS)
 10. B.C.A. Part - I Sem - I & II (CBCS)
 11. B.C.A. CBCS Part- II Semester- III
 12. B.C.A. Part- II & III Semester- III to VI
 13. B.Com. (I.T.) Part - I Sem - I
 14. M.Sc. Part - I and II (All Subjects)

 Name List and Seat Nos. of Online Examination October 2021 to be held in Feb / March 2022

B.A. B.Com. B.Sc.
B.A.(CBCS) PART 1 SEM 1 B.COM (CBCS) Sem I B.Sc. CBCS Semester I
B. A. Part No - I SEM II B.Com. Part No - 1 (Sem-II) B.Sc. Part No - 1 (Semester-2)
B.A.(CBCS) PART 1 SEM 2 B.COM (CBCS) Sem II B.Sc. CBCS Semester II
B. A. Part No - II SEM III B.COM (CBCS) Sem III B.Sc. CBCS Semester III
B.A.(CBCS) PART 2 SEM 3 B.Com. Part No - 2 (Sem IV) B.Sc.(Sem.-4) Part No - 2
B.A.(CBCS) PART 2 SEM 4 B.COM (CBCS) Sem IV B.Sc.CBCS Semester IV
B. A. Part No - III SEM-V B.Com. Part No - 3 (Sem V) B.Sc.(Sem.-5) part No-3
B.A.(CBCS) PART 3 SEM 5 B.Com (CBCS) 3 Sem V B.Sc. CBCS Semester V
B. A. Part No -III SEM VI B.Com. Part No - 3 (Sem VI) B.Sc.(Sem.-6) Part No.-3
B.A.(CBCS) PART 3 SEM 6 B.Com (CBCS) 3 Sem VI B.Sc CBCS Semester VI

 

B.C.A. B.Com. (I.T.)
BCA (CBCS) Part 1 Sem 1 B.Com. (I.T.) Sem - I
BCA (CBCS) Part 2 Sem 3  
BCA Part-II Sem-IV  
BCA Part-III Sem-V  
BCA Part-III Sem-VI  

 

M.A. M.Sc.
M.A.(SEM/CR) CBCS PART-1 SEM-1 NEW (Hindi) M.SC. Part-1 (Sem-1) New(Botany(CBCS))
M.A.(SEM/CR) CBCS PART-1 SEM-1 NEW (Marathi) M.SC. Part-2 (Sem-3) CBCS(Botany(CBCS))
M.A.(SEM/CR) CBCS Part-1 (Sem-1) NEW (Sociology) M.SC. Part-1 (Sem-1) New (Organic Chemistry(CBCS))
M.A.(SEM/CR) CBCS PART-2 SEM-3 NEW (Hindi)  
M.A.(SEM/CR) CBCS PART-2 SEM-3 NEW (Marathi)  
M.A.(SEM/CR) CBCS PART-2 SEM-4 NEW (Hindi)  
M.A.(SEM/CR) CBCS PART-2 SEM-4 NEW (Marathi)