Roll Call 2020-21

 

B.A. B.Com. B.Sc. B.C.A.
B.A. Part - I  B.Com. Part - I B.Sc. Part - I B.C.A. Part - I
B.A. Part - II B.Com. Part - II B.Sc. Part - II B.C.A. Part - II
B.A. Part - III B.Com. Part - III B.Sc. Part - III B.C.A. Part - III

 

M.A. (Marathi) Part - I and II M.A. (Hindi) Part - I and II M.Sc. (Botany) Part - I and II

 

सर्व विद्यार्थ्यांना कळविण्यात येते कि, वरील टेबल मध्ये प्रत्येक वर्गाचे रोल नंबर दिलेले आहेत, रोल नंबर संदर्भात काही शंका अथवा अडचण असल्यास संबंधित विद्यार्थ्यांनी महाविद्यालयात ऑफिसमध्ये खिडकी क्र. ३ येथे श्री. देवकर यांना भेटावे.