Online Admission 2021-22     PG Admission 2021-22   
   
All Information Regarding Online Exam of B.A./B.Com./B.Sc./BCA 

शिवाजी विद्यापीठ ऑक्टो. / नोव्हें. २०२१ परीक्षा फॉर्म संदर्भात महत्वाची सूचना... B.Sc. Part - II Admission 2021-22 Notice... B.A. Part - II Admission 2021-22 Notice... NCC भरती संदर्भात महत्वाची नोटीस... B.A./B.Com./B.Sc./B.Com.(IT)/BCA - I च्या थेट प्रवेशाबाबत महत्वाची सूचना... B.A./B.Com./B.Sc./Part - I Merit Lists... Current News and Events

राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती मुदतवाढ नोटीस - EBC (महत्वाची नोटीस)...
SC/OBC/SBC/VJNT शिष्यवृत्ती मुदतवाढ नोटीस सन २०२०-२१...
शिवाजी विद्यापीठ ऑक्टो. / नोव्हें. २०२१ परीक्षा फॉर्म संदर्भात महत्वाची सूचना...
भरतीय स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त खुली ऑनलाईन शिष्यवृत्ती परीक्षेबाबत सुचना...
बी. एस्सी. भाग - ३ चे प्रवेश अर्ज जमा करणेस मुदतवाढ...
B.C.A. Part - II and III Admission 2021-22 Notice...
मिशन युवा स्वाथ्य कोविड - १९ लसीकरणाबाबत अत्यंत महत्वाची व तातडीची सूचना...
बी. एस्सी. भाग - २ चे प्रवेश अर्ज जमा करण्यास मुदतवाढ...
B.Sc. Part - III Admission 2021-22 Notice...
B.Com. Part - II Admission 2021-22 Notice...
B.Com. Part - III Admission 2021-22 Notice...
B.A. Part - III Admission 2021-22 Notice...
M.A. Part - I Admission 2021-22 Notice...
B.Sc. Part - II Admission 2021-22 Notice...
B.A. Part - II Admission 2021-22 Notice...
SC/OBC/SBC/VJNT शिष्यवृत्ती मुदतवाढ नोटीस सन २०२०-२१...
NCC भरती संदर्भात महत्वाची नोटीस...
B.A./B.Com./B.Sc./B.Com.(IT)/BCA - I च्या थेट प्रवेशाबाबत महत्वाची सूचना...
SC/OBC/SBC/VJNT शिष्यवृत्ती नोटीस सन २०२०-२१...
अपंग शिष्यवृत्ती नोटीस सन २०२१-२२...
केंद्र शासन पुरस्कृत सेन्ट्रल सेक्टर शिष्यवृत्ती नोटीस सन २०२१-२२...
अल्पसंख्याक (Minority) शिष्यवृत्ती नवीन / नुतनीकरण नोटीस सन २०२१-२२...
Re-Exam circular for March/April 2021 for SY/TY B.A./B.Com./B.Sc./BCA students...
B.A./B.Com./B.Sc./BCA - III च्या विद्यार्थ्यांसाठी Self Study च्या परीक्षेसंदर्भात महत्वाची सूचना...
B.A./B.Com./B.Sc./BCA - I च्या विद्यार्थ्यांसाठी महत्वाची सूचना (शारीरिक शिक्षण परीक्षा, Self Study Course परीक्षा व Re-Exam बाबत)
B.A./B.Com./B.Sc. - I च्या गुणवत्ता यादीतील विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी १५-०९-२०२१ पर्यंत मुदतवाढ...
B.Sc. Part - II Practical Examination Notice...
B.A./B.Com./B.Com.(IT)/B.Sc./BCA - I चे ऑनलाईन प्रवेश अर्ज भरण्यासाठी दि. ३१-०८-२०२१ पर्यंत मुदतवाढ...
B.Sc. Part - I Practical Examination Notice...
B.A./B.Com./B.Sc./BCA Part - I Admission 2021-22 Notice...
मार्च / एप्रिल २०२१ परीक्षा अर्ज भरण्याची मुदत वाढीबाबत...
Read More