Online Admission (Registration)

 B.A. - I / B.Sc. - I / B.C.A. - I प्रवेशासंदर्भात महत्वाची सूचना - 

  1. जे विद्यार्थी B.A. - I / B.Sc. - I / B.C.A. - I मध्ये प्रवेश घेऊ इच्छितात व ज्यांनी अद्यापही ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन केलेले नाही अशा विद्यार्थ्यांनी ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन करावे  व महाविद्यालयात येऊन आपला प्रवेश दि. ३०-०१-२०२१ पर्यंत निश्चित करावा.
  2. ज्या विद्यार्थ्यांनी ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन केले आहे व अद्यापही आपले प्रवेश घेतलेले नाहीत अशा सर्वांना विना अनुदानित तुकडीतील प्रवेश दि. ३०-०१-२०२१  अखेर सुरु राहतील.
  3. B.A. - I / B.Sc. - I / B.C.A. - I ची ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन लिंक सुरु आहे. : Registration Link

महत्वाची टीप : ज्या विद्यार्थ्यांनी शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ साठी ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन करून अर्ज महाविद्यालयात जमा केलेला आहे तथापि विहित प्रवेश शुल्क जमा करून प्रवेश निश्चित केला नाही अशा विद्यार्थ्यांनी दि. २३ जानेवारी, २०२१ पर्यंत प्रवेश शुल्क भरून आपले प्रवेश निश्चित करावेत. यानंतर प्रवेशाबाबत कोणतीही तक्रार चालणार नाही. दि. २३ जानेवारी, २०२१ नंतर अशा रिक्त झालेल्या जागांवर इच्छुक विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिले जातील.

- प्राचार्य

Sr. College Fee Structure (Grantable)   Sr. College Fee Structure (Non-Grantable)    Merit Lists

Sr.No. Class Particular
1

B.A.-I / B.Com.-I / B.Sc.-I / B.C.A.-I 

(Admission Open)   Last Date : 30-01-2021 

Merit Lists 

Contacts for Admission related queries 

Admission Notification

Registration Link

Prospectus 

2

11th Arts / Commerce / Science 

(Admission Open)    Merit Lists 

Contacts for Admission related queries 

Admission Notification

Registration Link

Prospectus 

3

B.A.-II / B.Com.-II / B.Sc.-II / B.C.A.-II 

(Admission Open)   Merit Lists 

 

Admission Notification

Registration Link

Prospectus 

4

B.A. / B.Com. / B.Sc. / B.C.A. Part - III     (Admission Open) Merit Lists 

Confirmed Admissions List till 08-08-2020 

Admission Notification

Registration Link

Prospectus  

5

M.A.-II / M.Sc.-II

(Admission Open)

Admission Notification

Registration Link

6

12th Arts / Commerce / Science 

(Admission Open)

Admission Notification

Registration Link

7

M.A.-I (MAR / HIN)  (Admission Open)  

Last Date : 30-01-2021

Admission Notification Registration Link