Online Admission (Registration)

 B.Sc. - I प्रवेशासंदर्भात महत्वाची सूचना -

  1. B.Sc. - I  च्या द्वितीय गुणवत्ता यादीतील विद्यार्थ्यांना कळविणेत येते कि, प्रवेश निश्चित करणेसाठीची मुदत दि. ०८-०९-२०२० पर्यंत वाढविण्यात आली आहे, तरी संबंधित विद्यार्थ्यांनी आपले प्रवेश दि. ०८-०९-२०२० अखेर निश्चित करावेत. अन्यथा त्यांचा अनुदानित तुकडीतील प्रवेश रद्द होईल याची नोंद घ्यावी.
  2. याशिवाय ज्या विद्यार्थ्यांनी ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन केले आहे व अद्यापही आपले प्रवेश घेतलेले नाहीत अशा सर्वांना विना अनुदानित तुकडीतील प्रवेश दि. ३०-०९-२०२० अखेर सुरु राहतील.
  3. जे विद्यार्थी B.Sc. - I  मध्ये प्रवेश घेऊ इच्छितात व ज्यांनी अद्यापही ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन केलेले नाही अशा विद्यार्थ्यांनी ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन करावे  व महाविद्यालयात येऊन आपला प्रवेश दि. ३०-०९-२०२० पर्यंत निश्चित करावा.
  4. B.Sc. - I  ची ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन लिंक सुरु आहे. : Registration Link

         - प्राचार्य

Sr. College Fee Structure (Grantable)   Sr. College Fee Structure (Non-Grantable)    Merit Lists

Sr.No. Class Particular
1

B.A.-I / B.Com.-I / B.Sc.-I / B.C.A.-I 

(Admission Open)    Merit Lists 

Contacts for Admission related queries 

Admission Notification

Registration Link

Prospectus 

2

11th Arts / Commerce / Science 

(Admission Open)    Merit Lists 

Contacts for Admission related queries 

Admission Notification

Registration Link

Prospectus 

3

B.A.-II / B.Com.-II / B.Sc.-II / B.C.A.-II 

(Admission Open)   Merit Lists 

(Registration Date extendwd to : 13-09-2020)

Admission Notification

Registration Link

Prospectus 

4

B.A. / B.Com. / B.Sc. / B.C.A. Part - III     (Admission Open) Merit Lists    

Confirmed Admissions List till 08-08-2020 

Admission Notification

Registration Link

Prospectus  

5

M.A.-II / M.Sc.-II 

(Admission Open) 

Admission Notification

Registration Link

6

12th Arts / Commerce / Science 

(Admission Open)

Admission Notification

Registration Link

7 M.A.-I / M.Sc.-I (Admission will be opened soon) Admission Notification Registration Link