DKASC

PG Admission 2021-22

 

M.A. Part - I Admission 2021-22 Notice... 

M.A. Part - II Admission 2021-22 Notice... 

Sr.No. Class Particular
1

M.Sc. (Botany) - I / M.Sc. (Org. Chem) - I 

(Admission Open) 

महत्वाची सूचना - ज्या विद्यार्थ्यांना शिवाजी विद्यापीठामार्फत प्रवेश फेरी मध्ये 

या महाविद्यालयात प्रवेश मिळाला आहे त्याच विद्यार्थ्यांनी सदर ऑनलाईन प्रवेश

अर्ज भरणेचा आहे. प्रवेशासंदर्भात काही अडचण असल्यास महाविद्यालयातील 

संबंधित विभागात (बॉटनी / केमिस्ट्री) भेटावे अथवा खालील फोन क्र. वर संपर्क साधावा.

१) डॉ. ए. ए. घारे. : 8605955131 (for M.Sc. Chem.)

२) डॉ. ए. एस. तपासे : 9595906820 (for M.Sc. Chem.)

 Registration Link 

 

2

M.A. (Marathi / Hindi / Sociology) Part - I / II  

(Admission Open) 

 Registration Link 

 

Style Options

Icon

Color Scheme

Show Top Bar

Show Hide

Layout

Wide Boxed

Dark & Light

Light Dark

Default Layout

Default